…Vẫn cứ chờ cứ đợi, dưới ánh trăng lồ lộ

Cứ lả lơi hơi thở dưới trường quyền

Ngày sau có khách vô thường đến hỏi

Chỉ ngả đường an định cõi uyên nhiên

Chỉ ngả đường không còn in dấu vết những ưu phiền…

(Trích trong “Cát Đá Trùng Lai”)

09.12.21

Thuận Nghĩa

SHARE