Home Ký sự „Nguyên Thủ“ Trà….

„Nguyên Thủ“ Trà….

443
0

Ba Đen là lão bạn trà „kinh niên“ của tôi. Gọi là „kinh niên“ mà không gọi là „thâm niên“ là vì cả 2 thằng đều nghiện trà, nghiện đến cỡ như „bệnh hoạn“. Nên phải gọi là „kinh“ (Trải qua dài lâu, không ngưng nghỉ), chứ không gọi „thâm“ (Thăm thẳm, thâm sâu) là vậy… hì hì…

Corona dịch bệnh, cả tôi và hắn đều bị sa vào họa „khủng hoảng“ Trà. Tôi may mắn có mấy „lão đệ“ tìm cách gửi Trà thường uống sang kịp. Hắn cũng có „đệ“ ( Cách đây hơn 40 năm về trước, hắn là Huyền đai đệ tứ đẳng Karate, nên „đệ“ cũng nhiều). Nhưng „đệ“ của hắn chưa gửi kịp. Vì vậy khi có Trà đúng vị, tôi liền ngay và lập tức gửi sẻ chia với hắn. Hắn ở dưới biên gới Thụy Sĩ, tôi gửi tốc hành. Sáng gửi chiều nhận được. Hắn cũng gửi lại „trả lễ“ mấy thứ trà „thượng đẳng“

Đối với mấy đứa nghiện trà mạn thuộc loại trà „quạu“ như tụi tôi (Trà quạu là loại trà uống vào chát quặn lưỡi, nên dân gian thường gọi là trà „quạu“. Vì người khác mà nhấp vào là chịu không nổi mà đổ quạu). Thì mấy thứ mà người đời gọi là Trà „thượng đẳng“ có giá đắt ngất ngưỡng trên trời, uống vào chỉ tổ phí mồm, chứ không bỏ nghiện.

Trà „thượng đẳng“ mà Ba Đen gửi tôi có 2 loại. Đó là một loại hồng trà Liêu Đông, loại trà mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, của Việt Nam thường đang uống. Loại thứ 2 là trà Ô long Hàng Châu, loại trà này xưa kia Tổng thống Tưởng Giới Thạch rất thích thưởng dụng.

Tôi không biết là Ba Đen có những loại trà này từ đâu. Nên tìm cách kiểm chứng. Quả thật TT. Phúc hay uống Hồng trà và các loại trà ủ men, như Phổ nhỉ.

Tôi gửi vài hạt Ô long của họ Tưởng sang cho một Gia môn, hiện lấy chồng người Áo và đang ở Viên, thẩm định xem sao. Con Zuyong, người dân tộc Miêu ở Tân Cương trước đây là môn hạ cận thuộc của tôi, sau này tôi gã chồng cho nó, sang Áo. Dù đã xuất giá, và đã „phóng thích“ tự do, nhưng nó vẫn luôn là đứa trung thành tuyệt đối trong vụ „trà nước“ của tôi. Nó là đứa thẩm trà thuộc hàng „Đại cao thủ“ của Trung hoa Lục địa trước đây. Con Zuyong khẳng định, đó đúng là loại trà của Họ tưởng thường uống trước đây. Nó nói, tuy giống với Ô long Hàng Châu, nhưng trà của họ Tưởng uống là loại trà được chế xuất ở Đài Bắc. Và loại trà mà tôi gửi cho nó kiểm định đúng là loại trà Ô long Đài Bắc, mà lúc sinh thời Tưởng thống chế thường dùng. Ngoài ra Zuyong còn gửi cho tôi một ít Thiết quan âm, loại trà mà Đại ca họ Giang (Giang Trạch Dân) hay uống. Tôi hỏi nó, sao mày không gửi cho Lão phu một ít trà của họ Tập, xem khẩu vị cha này ra sao. Zuyong nói họ Tập thường uống Cà phê, ít uống trà, và có uống trà, thì thứ gì cũng uống, không có loại trà „đặc chủng“

Tôi chưa uống vội các loại trà Ô long, và Thiết quan âm kia, vì lượng trà ít, chờ có người cùng đối ẩm mới uống. Chỉ riêng Hồng trà của TT. Phúc là có lượng trà được dăm bảy ấm, nên pha một ấm uống thử.

Không biết tài lãnh đạo của TT Phúc như thế nào, nhưng „ khẩu vị“ trà của Thủ tướng quả là không khá lắm. Loại trà mà ông này thường uống (Mức độ kiểm chứng có thật là trà của ổng thường uống hay không, không chắc chắn lắm), có hương trà khá tinh khiết, thoảng nhẹ, nhưng khó quên, còn vị thì nhạt, nghiêng về ngọt hậu, mà thiếu mất vị chát truyền thống của trà đạo dân gian…

Nói tóm lại, cũng không đến nổi uống phí mồm, nhưng trà này không thể dùng cho cữ trà sáng được. Vẫn là loại trà mạn dân dã mới đắc dụng cho cái thì bình minh ló dạng…

07.10.20

TN

SHARE