Home Ký sự Nguồn cảm hứng

Nguồn cảm hứng

984
0

Khi “Thần Cái” đến thăm nơi nãy sinh nguồn cảm hứng cho các Hoạ Sĩ thời kỳ Phục Hưng và cả Hiện Đại bây giờ ở Trung Âu!!!

(Thầy nói: cảnh đẹp hi. Nó nói: do đứa chụp nghệ đấy …heeeeee… chảnh phết…”
24.05.19
TN

SHARE