Mình gọi điện thoại cho lão Guenter nói, cho tao mượn vợ mày vào ngày Chủ Nhật,14.11 này để làm người mẫu tập dượt cho một buổi Seminar quan trọng. Đằng dây kia hắn hồ hởi nói: mày muốn tao đổ cho mày một bình xăng đầy hay mời mày một bữa ăn?

Vậy đó, đôi khi giải phóng cho ai đó thoát khỏi ngục tù trong chốc lát cũng là một việc làm thánh thiện heeeeee!!

09.11.21

TN

SHARE