Home Ký sự „Người đẹp và Nhân sư“

„Người đẹp và Nhân sư“

700
0

Nếu một ngày anh bỗng nhiên hóa đá

Bên dốc đời kia có tình cờ gặp lại nhau không?

Nếu một ngày mình trở thành xa lạ

Có quen lại nhau để chung một đoạn đường

Nếu một ngày…

… Với anh là chắc chắn

Anh sẽ ngất (không ngây) vì một mùi hương

(Nếu gặp lại, em ơi xin hãy tắm

Bởi gió lúc này không lồng lộng thổi suông…)

Hì hì hì…

10.06.21

Thuận Nghĩa

SHARE