Home Ký sự “Ngọc bảo Thiên thư”

“Ngọc bảo Thiên thư”

415
0

Chuyện về viên “Ngọc bảo Thiên thư”:
“ Sắc tứ thị Không, Không tức thị Sắc”( Lưu ý: nét thư pháp trên 2 mặt của viên bảo Ngọc hoàn toàn là vân đá tự nhiên)


( còn nữa….hì hì….)
27.09.21
TN

SHARE