Home Ký sự Ngày và đêm đầu tiên ở Thủ Đô ” dấu yêu”

Ngày và đêm đầu tiên ở Thủ Đô ” dấu yêu”

874
0

Đây không phải là cảnh giới tối cao của ” cô đơn” mà là nỗi ” đoạ đày” của đam mê…

Ngày và đêm đầu tiên ở Thủ Đô ” dấu yêu”…. Hệ…hệ …hệ…..

27.06.19
TN

SHARE