4- Kinh Thư Viết Ngược

trước tiên bạn hãy nhìn vào chậu hoa dưới đây để phán xét xem chậu hoa này là thực hay giả

Về thực chất các chi tiết thì các bông hoa và gốc hoa đều là hoa thật, và các bông hoa đều có chu kỳ nở tàn theo đúng bản chất của nó và được nuôi dưỡng nước và khoáng chất tạm thời từ gốc cây thật

Nhưng về tổng thể thì bản chất đúng của chậu hoa này là một chậu hoa giả.

Thật và Giả trong trường hợp này cũng tương tự như một số tài liệu về giáo trình Đông Y đang được dùng giảng dạy trong khoa Đông Y của các Trường Y Dược tại Việt Nam vậy

Tôi có đủ bằng chứng để chứng minh một số giáo trình đang dùng trong các trường Y có xuất xứ từ các trường Trung Y của Trung Quốc Lục Địa là các tài liệu đã bị cố tình viết sai đi. Vì vấn đề tế nhị có liên quan đến hàng ngàn bác sĩ, thạc sĩ Đông Y đã được đào tạo theo Kinh Sách viết ngược này, nên cho phép tôi tạm dừng đề tài này tại đây. Khi được sự đồng ý của các cấp chính quyền, tôi sẽ có một hội thảo nghiêm túc để thuyết trình về vấn đề nhạy cảm này.

Tôi chỉ thành thật khuyên các bạn vào nghề, muốn có trình độ chuyên môn hành nghề Đông Y thì nên trao dồi kiến thức thực nghiệm với những Lương Y thật sự trong dân gian. Những thứ mà các bạn có được trong học đường cũng chỉ là những thứ như chậu hoa trên kia mà thôi

xin nhắc lại một lần nữa Y thư của Trung Quốc lục địa, sau khi Nhà Minh rơi vào tay nhà Thanh, và Nhà Thanh trong cuộc thảm bại với Liệt Cường. Vì sợ các phương toa bí truyền rơi vào tay “ngoại bang” nên các đại học sĩ đã nhận được lệnh viết “ngược” Y Thư. Và một số Y Thư viết ngược này đang được, bị dùng làm tài liệu giảng dạy trong một số trường Y của rất nhiều quốc gia khác, trong đó Việt Nam là một điển hình.

Tuy nhiên khi tiếp cận với các Lương Y trong dân gian, các bạn cũng cần phải lưu ý, Các Lương Y cũng có rất nhiều loại Lương Y kiểu chậu hoa này (ảnh đính kèm)

TN

SHARE