Thế rồi em cũng như tôi
Nắng 
Mồ hôi hột
Mưa…
ngồi chờ cơn…

Một hôm cũng muốn dỗi hờn
Muốn bờ vai tựa
Muốn còn rưng rưng….

Một hôm bỗng cũng lừng khừng
Cũng tưng tửng: Dạ!
Được cùng chia tay

Thế rồi có một hôm nay
Tôi còn nhơ nhớ…
Em cay cay buồn….

29.06.19
TN

SHARE