Home Văn học nghệ thuật MỘT NÉT OAN CỪU…

MỘT NÉT OAN CỪU…

1422
0

Có những bài thơ không biết viết trong tâm trạng nào. Viết xong „bắn“ lên Phây, rồi quên lãng….Một ngày nào đó Phây nó nói: Thuannghia Le, đây là kỹ niệm của bạn 3…4…5 về trước… he he he…Vậy là đọc lại. Có nhiều khi đọc lại xong, cũng phải thốt lên: „ Miềng cũng tào lao phết hi….“

MỘT NÉT OAN CỪU…

ngày chưa cạn ráo mạch rừng
mà em tai mắt đã bừng bừng dong

nọ vuốt tóc nay se lòng
đau khan cò gáy nổ tròng khỉ ho

bỗng nhiên nơi bữa như tờ
nụ em tuồn tuột nảy bờ hồn nhiên

phát ôm quả báo nhãn tiền
hong hơi tự tại đắp miền phong lưu

em như một nét oan cừu
vẽ anh tuyệt cảnh phiền ưu cuối mùa

tình chưa…đã chớm cuộc thua
cuốn nơi thèo lẻo lùa nơi bầy hầy

bởi mắt cũng rối tóc mây
nên môi mới nứt nét ngày khô queo

núi đâu khỏi uổng công trèo
sông nào đỡ tủi mái chèo ngược xuôi

một mai khi nhếch nụ cười
quai không mắc cạn những lời suối khe….

12.02.15
TN

SHARE