Home Y Khoa Mẹo Vặt “Mẹo Vặt” trong kỹ thuật “Đả thông kinh mạch”.-2

“Mẹo Vặt” trong kỹ thuật “Đả thông kinh mạch”.-2

2299
0

“Mẹo Vặt” trong kỹ thuật “Đả thông kinh mạch”.CLIP 2- Ứng dụng miếng lót của máy rung trong “Bộ Gõ”, đưa các loại Tinh Dầu tương ứng thấm sâu vào 3 vùng Tinh- Khí- Thần để Kích hoạt Tam tiêu- Hoạt thông thủy đạo (Thuật đả thông kinh mạch của TN.DSĐ)

Xem trước cách chế tạo miếng lót của máy rung ở Clip 1

(Kỹ thuật này thay cho Kỹ thuật Vận Khí đưa tinh dầu vào Huyệt Đao. Các miệng lót nhựa mềm, có gai, và có thể hít chặt vào da khi tương tác bằng máy rung hoặc búa gõ, Lão Phu sẽ gửi về trong đợt tới cho các “Lão Đệ”)

18.09.20

TN

SHARE