Home Ký sự màu “Lòng Mẹ”

màu “Lòng Mẹ”

894
0

Chúng bảo Thầy chỉ ham làm chứ không chịu chơi. Bố khỉ, nhầm to!!!. Khi lão phu đã chơi thì cũng như làm thôi, tiu hay rờ ve cũng phải tới bến…heeeeee!!!!
(Cảm ơn người đẹp chụp ảnh đẹp nhé,,,,)


…..
Cái màu ở bàn bida và màu âo phản ánh lên màu tường chính là tông màu “Lòng Mẹ” đấy. Share lại cho chúng biết mà vẽ nghe ….

04.06.19
TN

SHARE