Lớp chia sẻ về “Âm Thanh Trị Liệu” hôm nay:

Chủ đề: Âm Thanh Trị Liệu – Lương Y Khí Công Sư Lê Thuận Nghĩa

Thời gian: 06.09.2021 08:00 PM giờ Việt nam:

Join Zoom Meeting:

+Tham gia trên máy tính:

https://zoom.us/j/93506003649

+Tham gia trên điện thoại:

Meeting ID: 935 0600 3649

Lưu Ý:

– Buổi chia sẻ chia thành 3 phần

1/ Nhắc lại cách tập luyện “Nhịp Vỗ Trường Sinh” cho có hiệu quả cao hơn trong thủ pháp “Đả thông Kinh mạch”

2/ Điểm qua về các Nguyên lý của “Âm Thanh Trị Liệu”

3/ Kỹ thuật “nhiếp âm” cơ bản cho học viên và môn sinh của “Truyền Nhân Của Hơi Thờ

Các bạn có thể đăng ký vào tham gia phần nào cũng được. Ai không có thời gian, chỉ tham gia phần 1, hoặc phần 2 rồi rút khỏi Zoom, và BTC sẽ theo dõi ở phòng chờ sẽ đưa các bạn tham gia phần khác vào Zoom

Trân trọng sự quan tâm của các Bạn!!!

Thay mặt BTC

Thuận Nghĩa

06.09.21

SHARE