Home Ký sự Lịch trình chích ngừa Vacine chống Covid- 19

Lịch trình chích ngừa Vacine chống Covid- 19

433
0

Bố khỉ!!!!Khỏi phải lăn tăn tiêm hay không tiêm…. có muốn thì mình thuộc nhóm 5, phải đợi đến hết tháng 10 năm 2021 mới tới lượt…

Lịch trình chích ngừa Vacine chống Covid- 19 của nước Đức đấy. Chích ngừa xong là chuẩn bị sản xuất Vacine chủng mới Covid- X….N… nữa là vừa nhỉ….

18.12.20

TN

SHARE