Home Khí công Lịch Tầm Soát: Chủ nhật ngày 16.05.21

Lịch Tầm Soát: Chủ nhật ngày 16.05.21

637
0

– Mã số: NTV-PL vào lúc 14 giờ

– Mã số: TGTA- Pl vào lúc 15 giời

– Mã số NH- 008- HN lúc 17 giờ

– Mã số LBN- 981- HN lúc 18 giờ

– Mã số LQT-981- HN lúc 19 giờ

– Mã số LPNB- 981 luc 20 giờ

(Theo múi giờ Việt Nam)

Lưu ý: Tốt nhất là ứng dụng Zoom, nếu không có Zoom thì Skype cũng được)

15.05.21

Thuận Nghĩa

SHARE