… Sức mạnh của Vũ Trụ, quyền năng của Đấng Tạo Hoá, có trong hơi thở của chính bạn. Nếu không làm chủ được hơi thở của chính mình thì những thứ ấy chỉ là sản phẩm của sự vọng tưởng Vô Minh…

Trước mắt hãy quên hết những Kinh Kệ, những Chú Nguyện, quên hết những sự phù phiếm bề ngoài của khái niệm Từ Thiện. Bởi vì lòng Từ, tâm Bao Dung Độ Lượng chỉ có thể nuôi dưỡng và phát triển trong sự Kiên Nhẫn. Nếu không trải nghiệm được sự kiên nhẫn thì Tâm Từ chỉ là thứ vỏ bọc hào nhoáng của bản ngã.

Hãy bát đầu từ hơi thở đơn giản nhất, hơi thở hai thì, hơi thở ba thì… Rồi hãy kiên nhẫn lắng nghe nhịp điệu của Sinh Mệnh đang phập phù dao động theo từng hơi thở của chính mình. Bạn sẽ thấu hiểu Sức Mạnh của Vũ Trụ, quyền năng của Tạo Hoá từ đây…

…. Thay vì xây dựng chùa chiền thật rộng lớn hoành tráng, kiến tạo tượng đài nguy nga lộng lẫy, lễ lạt cầu nguyện ở những nơi linh thiêng… thì hãy bỏ công sức và tâm huyết đó vào việc khám phá nội thể của chính mình. Bạn hãy nên nhớ, sẽ không bao giờ có một tâm thức an lạc trong một cơ thể bệnh hoạn.

Lấy hơi thở làm phương tiện, để khám phá nội tại và chuyển hoá tâm thức đó mới là cách tu hành của Phật Giáo chính thống và Nguyên Thuỷ. Sẽ không có Vãng Sanh, không có Kiến Lai Diện Mục nếu Tâm- Thân- Ý không hợp nhất…luyện tập hơi thở sẽ đưa bạn đến cảnh giới đó nhanh nhất và an toàn nhất

….

(Trích trong bài giảng về Hơi Thở Khí Công của Lão Phu tại Pháp Đàn Liên Hoa Khai- Thái Lan)

09.08.16
thuận nghĩa

SHARE