Vùng nhục thể đã mấy lần sơ khởi

Mà hàm ân kén chưa đủ tơ trời

Miền lã lướt hỏi khi nào bung lụa

Mé chợ chiều sao đủ thõng buông lơi

Trâu kiếp trước dấu vết còn lồ lộ

Khỏi mất công dây đảy cuối nẻo tìm

Chưa kịp chăn vội về nơi biếng khổ

Tạm bơ vơ quá vãng phía đức tin

Biết chưa vội cho vài lần phản bản

Miếng nguyên sơ không cắn nữa. Để dành!

Tiếng bìm bịp cuối nom ngày thúc nhịp

Cũng đành thôi nghe chèo bẻo đành hanh

Đừng tưởng bở!. Rồi cõi nào cũng tạm

Khi cõi này chưa chạm đến bao la

Đừng huyễn tượng vãng lai miền bánh vẽ

Khi nơi đây chưa thấu ngộ nuột nà

Bởi vì vậy mà chắp tay cúi lạy

Nụ cười em là thượng đỉnh thần thông

Chẳng cần đâu nơi trùng trùng vũ trụ

Đuôi mày em mới đúng nghĩa hư không.

Vùng nhục thể biết nhòe nơi lẻo mép

Nên xin đừng nhục mạ vệt bồ đoàn

Nào có dám chuỗi bồ đề lần ngược

Nếp cà sa khâu bằng sợi đa đoan

Có dám không?. Nơi dốc tình dấn bước

Hít từng hơi xác thịt để phiêu linh

Có tả tơi đến tận cùng tro bụi

Hạt yêu thương mới xá lợi thành hình

Miền lã lướt hẹn lại ngày với lụa

Cũng như từng đã lỡ với à ơi…

Xin ngược lại phía lạc đàn nghé ọ

Cho dù tay ngọ nguậy muốn buông lơi!

19.01.21

Thuận Nghĩa

SHARE