{…”Lập trình tự chữa lành” của cơ thể là một cơ chế hoạt động của Sự sống rất kỳ diệu và huyền bí. “Lập trình tự chữa lành” này là một cơ chế hoạt động thống nhất, đồng bộ, tương hỗ… giữa ba cơ chế hoạt động độc lập khác, đó là:

1/ Cơ chế hoạt động sinh tồn chịu sự điều khiển của Ý thức và Tư duy.

2/ Cơ chế hoạt động sinh tồn dưới sự điều khiển của Tiềm thức và Bản năng

3/ Cơ chế hoạt động sinh tồn dưới sự kết hợp hoạt động giữa Ý thức và Tiềm thức.

3 Cơ chế hoạt động này, nếu thiếu mất sự hoạt động đồng bộ, thống nhất, hoặc chỉ cần một cơ chế hoạt động sai lệch, hay bị tổn thương thì toàn bộ “Lập trình tự chữa lành” của Cơ thể cũng vì thế mà suy giảm hoặc nặng hơn là bị vô hiệu hóa.

Một trong những điều kiện để đảm bảo cho sự bền vững của mối liên kết giữa các cơ chế hoạt động sinh tồn độc lập nói trên, đó là “Khả năng thích nghi” để bảo tồn “Nhịp sinh học” của bản năng Sự sống.

Một người “Người Chữa Lành” đích thực, không phải chỉ có học thuật cao siêu, lý luận sắc bén, sức thuyết phục vô song… hoặc chỉ có sự tận tâm, nhiệt huyết, và lòng cảm thông, yêu thương vô hạn đối với người bệnh… Như thế vẫn chưa đủ. “Người Chữa Lành” phải làm thế nào để giúp cho chính cơ thể của người bệnh khôi phục lại “Lập trình tự chữa lành” đã bị suy giảm hay tổn thương trong hoạt động Sinh tồn của chính họ. Đó mới thực sự đúng nghĩa là người “Từ Mẫu”, người “khai sinh, nuôi dưỡng” lại cho họ một lần nữa khả năng tự chữa lành đã bị “chết non”….}

(Trích trong bài giảng cho các Chuyên viên trị liệu của “Y Tâm Đường” thuộc hệ thống “Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường”. Các Y Thuật mang tính chất Thực hành rốt ráo, liên quan đến ý nghĩa của đoạn trích trên, sẽ được trao đổi, chia sẻ trong đợt tập huấn Khí công Y khoa vào 2 ngày 26 và 27 tháng 12 năm nay.)

… Và mục đích của việc thành lập nhóm “Khôi phục lập trình giấc ngủ Gan- Mật” gọi tắt là “Nhịp Ngủ Gan- Mật” cũng là thực hiện một phần trong các “Dự án”: “Đào tạo Bác sĩ tự thân” của hệ thống “Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường”.

14.12.20

Thuận Nghĩa

SHARE