… Và nghe lách cách loang choang như một lời nguyền xa ngái

Bỗng nhiên cả buổi chiều như ngưng lại

Cũng chẳng có gì

Chỉ thế thôi…

Mà sao trống trải

Hoang hoải vô hồn bước chân cứ lần lần mò ra mé biển

Ôm gối lặng ngồi

Mặc cho bờ sóng tung bọt trắng thôi miên

….

21.09.20

Thuận Nghĩa

(Lại vỡ thêm cái nắp ấm…hì..hì…)

SHARE