Home Văn học nghệ thuật LÃ LƠI TRÀ CHIỀU (Lục Bát)

LÃ LƠI TRÀ CHIỀU (Lục Bát)

696
0

thế thôi…

…pha một ấm trà

vễnh chân gác ngọ kẽo cà… võng mây

tửng tưng vỗ phát đít ngày

vén hoàng hôn lạ luồn tay chân trời

Em…

(hay con khác)… à…ơi…

lỡ ta vào mộng chớ lời tĩnh lay

mấy khi có được cơn say

chìm nơi mụ mị mới hay tình nồng

sáo nào sáo chẳng sang sông

than chi diếp dại cải ngồng vô tâm

hạ nồng nụ lõa hà rầm

có vê núm nắng đâu cần lụy ai

thế thôi…

… hớp một hớp dài

mớm môi đắng đẫm tình lai rai tình

dầm dề nhụa biển vô minh

sá chi mạn sóng tùng chinh cuối chiều

đã nơi vượn hú vạc kêu

cứ trêu gió bỏi cứ khều vạt non

mỗi khi tai mắt vẫn còn

vẫn mơi lồng lộng vẫn luồn thênh thang

mai đây gốc chiếu giữa làng

có cơ chém gió tình tang với Đời…

(lã lơi với lá phát chơi…

trà chiều uống với một người sẽ nhau)

28.06.20

Thuận Nghĩa

SHARE