…mù tôi mù cả suối khe

mù nơi cố quận cõi về mù tăm

em còn ở phía ngàn năm

tôi còn lận đận phía trăn trở mùa

KINH TRẦM

trời mù tôi cũng mù tôi

thâm thâm lá rụng rớt lời nắng phai

mù trời lóa một thành hai

em, tôi: ai đã rõ phai hình hài

soi mình một niệm thiện tai

như trăm kiếp trước còn dài tới nay

mù trời ngửa chẳng thấy tay

nắng luồn xâu sợi chỉ ngày vá đêm

bồ đoàn nhấp nhổm tơ mềm

ngả nghiêng vì một nụ hiền ngày xưa

chiều nay quì trước sân chùa

mù tôi mù cả một mùa tịnh chay

chiều nay trắng dã mắt ngày

nghe lời chém gó vẫn say chót mình

nén em thắp giữa bồng bềnh

khói yêu vẫn cuộn vào mênh mông tình

trời mù, mù cả chông chênh

mắt cay lá lóa trên nhành tịnh không

em còn ở mãi xanh trong

anh màu thu vữa dưới dòng cạn khô

vàng trời mù úa cơn mơ

gió chiêu hồn lá nắng phờ phạc mây

anh chưa tô được mi gầy

vuốt chưa nuốt sợi thơ ngây mái buồn

lấy hoàng hôn để thước khuôn

đo chiều mạc định nguồn cơn mấy bề

mù tôi mù cả suối khe

mù nơi cố quận cõi về mù tăm

em còn ở phía ngàn năm

tôi còn lận đận phía trăn trở mùa

kinh trầm niệm giữa nhặt thưa

phanh cơn gió chướng để lùa heo may

dù cho trắng dã mắt ngày

vẫn nương cỏ dại để lay hương đồng

trời mù, mù cả vô cùng

mù tôi mù tận muôn trùng mùa em.

04.08.11

Thuận Nghĩa

SHARE