Người nghiện trà có một „nỗi đau khôn nguôi“, là ấm trà bị vỡ nắp hoặc sứt vòi.

Uống trà trong tách- ấm „khập khễnh“ là sự xúc phạm „tê tái“ đối với cái miệng, nhiều khi trà có là trà „đỉnh“ cũng rất chi là „phí mồm“.

Vì vậy, khi gặp „tai họa“ khôn lường ập đến, có em ấm nào lỡ bị vỡ nắp hay sứt vòi thì người uống trà „chân thật“ thường đem ấm và các ly thuộc về bộ ấm ấy đi mai táng xuống „nấm mồ tình ái“ của mình…he…he…he…

Nhưng có khi bởi vì tình thương yêu day dứt khôn nguôi… Người Trà khó có thể quên được hình bóng „cố nhân“ ấy. Nhiều khi muốn ôn lại kỹ niệm xưa cũ, thì không biết trong ngóng về phương nào. Không lẽ đào mồ móc các em ấy lên, nhìn một phát rồi chôn lại…

Bởi vì lẽ đó, mà LP mới nghĩ ra một „thú vui“ khác đối với các em có số phận hẩm hiu „sứt vòi, vỡ nắp“. Không những không „nghìn trùng xa cách“ mà còn được sớm hôm kề cận trong sự tao nhã „tri âm“… khẹc…khẹc…khẹc….

Những hình ảnh ở dưới là một thú vui của „người trà“:

– „Quít Sinh Tử“ trồng trong ấm Tử Sa (Gọi là quít sinh tử là vì loại quít này được cho nảy mầm từ nguồn năng lượng sinh tử)

– „Chuối Tình Yêu“ trong ấm sứ Đại ẩm ( Gọi là chuối Tình yêu là vì loại chuối này trồng rất khó lớn, mà lớn lên thì cực nhanh chống già cỗi và dễ lụi… nói tóm lại là „rất chuối“ …he…he..he…)

– „Trúc Độc Cô“ trồng trong ấm sứ Giang Tây…

03.07.20

Thuận Nghĩa

SHARE