Home Khí công Không Phải Là Phowa!!!!!

Không Phải Là Phowa!!!!!

2329
0

Cần lưu ý phân biệt giữa 2 phuong pháp luyện tập có cùng một hình tướng giống nhau nhưng mục đích và kỹ thuật tu tập hoàn toàn khác nhau. Đó là pháp tu Phowa của Mật Tông Tây Tạng và kỹ thuật luyện Tâm Năng của Khí Công Y Gia.

Tuy hình tướng giống nhau nhưng mục đích của của Pháp tu Phowa là Chuyển Dời Tâm Thức. Còn kỹ thuật luyện Tâm Năng của Khí Công Y Gia là nắm bắt dao động lượng tử

Vì vậy trong các hội thảo khoa học, các buổi thuyết trình về Y học Lượng Tử. Đôi khi vì mục đích thị chúng, lão phu bắt buộc sử dụng một vài quyền năng đặc dị của Khí Công. Đặc biệt trong một vài trường hợp lão phu phải vận đến công phu của Tâm Năng.

Xin lưu ý chỉ vì hình tướng giống nhau. Chứ lão phu không phải là một Hành Giả Mật Tông, và càng không phải là Hành Giả đang tu luyện pháp Phowa.

Lão phu chỉ đơn giản là một khất sĩ giang hồ, có chút thành tựu về Y đạo, và đang vác chuông đi đánh xứ người. Là một kẻ lưu lạc giang hồ thì mang đầy đủ tính khí của một kẻ Giang Hồ, ngạo mạn, bất cần đời và tham sân si, hỷ nộ, ái ố… Còn chồng chất đầy rẫy….

Đến với hội thảo của lão phu, xin chỉ đến với kỹ thuật và phương pháp bảo vệ sức khoẻ, đến với quyền năng vô đối của Hơi Thở. Chứ không phải đến với một pháp tu hành của Tôn Giáo.

Vì vậy trong các hình ảnh, các video clip quay tại các hội thảo của lão phu, xin làm sáng tỏ nội dung này trước khi phát hành rộng rãi.

Tóm lại là: Lão phu là một tên Giang Hồ có chút thành tựu trong Y Lộ, hoàn toàn không phải một Đạo Sư có đầy đủ phẩm hạnh của một bậc tu hành.

Xin cảm ơn!!!

TN

SHARE