Home Ký sự Không biết “ai còn, ai mất”… trong “sân tập” của Đời…

Không biết “ai còn, ai mất”… trong “sân tập” của Đời…

679
0

Đúng tròn 6 tháng không lên lớp. Nhớ nụ cười tụi nó!!!!
Không biết “ai còn, ai mất”… trong “sân tập” của Đời…

.”…Chỉ còn từng hơi thở
Ta cứ đợi… cứ chờ…
Hơi thở này “EM”đến
Hơi thở này “EM” về…”
(Trích trong tiêu phổ “Vọng Nguyệt Ca”)

20.06.20
TN

Comments

comments

SHARE