Home Ký sự Khoái Lạc …

Khoái Lạc …

530
0

“Nhẹ gánh hồng nhan nặng gánh đời…”

Giữa lằn sinh- tử miết rong chơi

Cứ đi không cần đâu là cõi

Miễn đó…miễn đây… rộn tiếng cười….

24.11.20

TN

( Câu đầu là của một người nào đó comment, không nhớ nữa…)

SHARE