Home Khí công Khẩn… khẩn… khẩn…!!!

Khẩn… khẩn… khẩn…!!!

1012
0

Các bạn đăng ký nhóm: „Khôi Phục Nhịp Ngủ Gan- Mật“… Lưu ý, Chú ý…và nên „Có ý…“.

1/ Thời gian đăng ký để đưa vào „Nhóm riêng tư“ cho liệu pháp „Phục hồi giấc ngủ Gan- Mật“ đến 18 giờ ngày hôm nay (13.12.20) là chấm dứt.

2/ Tất cả các bạn vẫn chưa được chấp nhận add vào 2 „nhóm chính“ của trang Thuannghia Le và trang Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường, thì tiếp tục chờ đợi chúng tôi tiến hành xác định thông tin và add nhóm.

3/ Nhóm „Nhịp ngủ Gan- Mật“ của trang Thuannghia Le đã đủ 100 thành viên. Vì lý do kỹ thuật trang này không add thêm thành viên và sẽ được liên kết để hoạt động với nhóm riêng tư có tên„Nhịp ngủ Gan- Mật chung“ chung của trang Fanpage chính „Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường“.

4/ Nếu ai đã nhắn tin vào FB Messege của trang Thuannghia Le, mà chưa được add vào trang thành viên, thì xin vui lòng nhắn tin và hộp thư của trang Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường theo đường link đính kèm:

https://www.facebook.com/thuannghiaduongsinhduong

Lưu ý: Các tin nhắn vào Messege hoặc viết với với dạng comment dưới các statut sẽ không còn có giá trị thông báo đăng ký thành viên nữa.

5/ Mọi ý kiến, thông báo điểm danh, yêu cầu gì của các thành viên đã được add vào nhóm, xin ghi lại dạng comment thảo luận dưới các bài viết do chính đích danh tôi đăng tải. Các statut đăng riêng của thành viên sẽ bị xóa ngay lập tức, và sẽ đồng nghĩa với việc bạn đã bị đưa ra khỏi nhóm. (Đặc biệt lưu ý về điều này. Vì nếu chúng tôi cần thông tin gì về bệnh lý của các thành viên, chúng tôi sẽ inbok riêng với từng cá nhân cụ thể).

6/ Trang chính Fanpage của „Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường“, đặc biệt là trong các nhóm „chuyên sâu“, sẽ có liên kết hoạt động với các trang „TNDSĐ- Miền Nam“, „TNDSĐ- Miền Bắc“, TNDSĐ- Bách Thảo- Hà Nội“, „TNDSĐ Khu vực Miền Trung“, „TNDSĐ- Khu vực Tây Nguyên“, „TNDSĐ- Khu vực Châu Âu“, „Trung Tâm Unesco – Đào tạo và Tầm nhìn“, và các trang của một số Chuyên viên trị liệu độc lập khác… Vì vậy các Addmin và Quản lý của các trang này, cũng đồng nghĩa là Admin của các nhóm „Khôi phục Nhịp ngủ Gan- Mật“. Các bạn quản lý các trang này lưu ý, ở các trang riêng của mình các bạn đăng hay lưu bài gì cũng được, riêng tại trang chính „Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường“ các bạn muốn đăng bài hoặc statut mới hay quảng cáo cái gì phải bàn bạc và được sự đồng ý của tôi.

7/ Đây là động thái „Khởi động hệ thống“ thống nhất các „Y Tâm Đường“ của các Phân đường „Thuận Nghĩa Dưỡng Sinh Đường“ khắp mọi nơi trên Thế Giới. Là công việc chuyên về „Tư vấn và thực hiện hỗ trợ liệu pháp chữa lành“, chứ không phải lớp học hay khóa đào tạo „Chuyên viên chữa trị bệnh mất ngủ“. Vì vậy, không có các bài giảng, và thông tin bệnh lý mở.

8/ Stattut này sẽ được đăng lại trong trang của các nhóm thành viên. Quản lý các trang „Phân đường“ có thể lưu lại ở trang của mình.

Chân thành cảm ơn. Thay mặt các Addmin và nhóm Chuyên viên trị liệu, chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của các Bạn.

Thuận Nghĩa

13.12.20

https://www.facebook.com/thuannghiaduongsinhduong

SHARE