Tôi sống cùng những chiếc va ly
Tôi ngủ bên những chiếc va ly
Tôi bầu bạn với những chiếc va ly…
Và cuộc đời tôi gắn liền với những chuyến đi

Những chuyến đi xa
Những chuyến đi gần
Những chuyến đi đến hạnh phúc
(Có cả những chuyến đi đến nơi khổ đau)
Nhưng chưa có chuyến đi nào, đi về phía em
Em ở đâu
Ở đâu…..

Mà thôi
Em ở đâu
Và ở đâu…
Cũng xin em đừng nói với tôi
Bởi vì tôi đang ở nơi hạnh phúc
Tôi không muốn đến nơi khổ đau

Kí….a…. Hẫy…U,,,hu…. H…ự….
Au…à…!

(lời bài hát…he he he…..)

02.05.18
TN

SHARE