Home Khí công HUYỀN QUAN LỆNH“ trong kinh „TÔ LÔNG MÀY“- Phần 1

HUYỀN QUAN LỆNH“ trong kinh „TÔ LÔNG MÀY“- Phần 1

2218
0

„HUYỀN QUAN LỆNH“ trong kinh „TÔ LÔNG MÀY“ (Khí Công Phật Gia Liệu Pháp/ Buddha QiGong Therapie)- phần 1

(Lời Dẫn: Trong chuyến công du về Phương Đông đợt này, lão phu có duyên tìm được một vài truyền nhân của Hơi Thở có hứng thú với tiêu phổ „Linh Hương Phụng Hoàng Hí“. Lại được một Cao Nhân trong nghề chơi tiêu, sáo và chuyên khám phá, chế tạo các loại nhạc cụ thổi Hơi có các âm vực độc, dị…biếu tặng một ống tiêu do ông ta chế tạo và một thân trúc độc đáo để chế tạo tiêu theo ý muốn.

Tiêu độc và trúc dị vốn vô giá với người chơi tiêu, sáo. Khi hỏi muốn đền đáp ân tâm này bằng điều gì. Cao Nhân này chỉ muốn chia sẻ cấu trúc âm vực của loại Tiêu Tứ Đại và Tiêu Lục Mạch khi lão phu đã chơi bản Ngũ Phụng Triều Âm cho ông ta nghe.

Vì vậy lão phu trân trọng chiết giải „Kinh Tô Lông Mày“, là kinh thư nền tảng của tiêu phổ Linh Hương Phụng Hoàng Hí và âm vực của Tiêu Tứ Đại và Tiêu Lục Mạch. Lão Phu chiết giải kinh thư nhằm hai mục đích. Một là chia sẻ tiêu phổ với Cao Nhân chơi Tiêu nói trên, hai là cung cấp tư liệu cho môn đệ học Linh Hương Phụng Hoàng Hí….

Vì bài viết mang tính chuyên môn và có định hướng đối tượng tìm hiểu…nên sẽ không phù hợp với số đông bạn đọc. Xin lượng thứ, khi không có nhu cầu chia sẻ cho số đông- TN)

1

Không chỉ từ thể nặng cho đến thể nhẹ của Con Người mà tất cả vạn vật trong Vũ Trụ bao lao này, từ sự phân giải cuối cùng của vật chất cho đến sự tích hợp tổng thể của một Thiên Hà…cũng đều chịu sự chi phối/sắp xếp cho sự hiện hữu/ tồn tại dưới hai dòng Năng Lượng đối lập. Đó là dòng Năng Lượng Phồn Sinh/ Tái Tạo và dòng Năng Lượng Hủy Diệt/ Phân Rã (Âm- Dương/ Sinh- Tử)

Lý thuyết Chân thực này bất biến cho cả vật chất vô cơ và hữu cơ, cho cả sinh vật vô tình và hữu tình cho cả đời sống bản năng và trí huệ, và cho cả trí tuệ sơ đẳng cảm xúc cho đến trí tuệ siêu việt.

CON NGƯỜI/ Tiểu Vũ Trụ cũng nằm trong dòng xoáy đó của Tự Nhiên. Bản chất/ Bản lai diện mục của nó cũng có đầy đủ các yếu tố của vật chất vô cơ và hữu cơ, của sinh vật vô tình và hữu tình, của đời sống bản năng và trí tuệ, có cả xúc cảm bản năng và có cả tư duy của trí tuệ siêu việt….

Vì vậy trong bản thể của Con Người cũng có các dòng chảy của nguồn Năng Lượng Tổng Thể là nguồn Năng Lượng tương tác cho sự phồn sinh, tái tạo và cho sự hủy diệt phân rã

Các dòng chảy năng lượng đó bao gồm cặp đối lập

a- Dòng năng lượng Co Kết và Giãn Nở
b- Dòng năng lượng Lắng Động và Thăng Hoa
c- Dòng năng lượng Tập Trung và Phân Giải
d- Dòng năng lượng Chuyển Hóa và Hòa Nhập

e- Những Mạch chảy của các dòng năng lượng đối lập này được được điều phối sự vận hành dưới một nguồn động lực mang tính tổng thể. Có thể gọi đó là dòng Nhất Thể.

f- Toàn thể năm dòng chảy năng lượng trên phải được một sự cảm nhận của Trí Tuệ siêu việt thì vũ trụ, thế giới mới có Khái Niệm nhận biết về sự hình thành, tồn tại, phân rã….chuyển hóa của nhiều chiều không gian và thời gian….

g- 6 dòng chảy năng lượng trên gọi là MẠCH. Ngoài 6 Mạch cơ bản đó còn có một Mạch Toàn Năng. Mạch Toàn Năng này còn gọi là Trung Đạo.

Trong mỗi Mạch lại có 7 thành phần năng lượng cơ bản vận hóa ở trong đó. Các thành phần năng lượng này bao gồm:

1- Cơ Năng: năng lượng của sự vận động, chuyển dời, va chạm….
2- Điện Năng: năng lượng điện và điện từ
3- Hóa Năng: năng lượng sinh ra từ sự chuyển hóa của vật chất, thức ăn…
4- Nhiệt Năng: nóng…lạnh…
5- Âm Năng: năng lượng có từ dao động âm thanh
6- Quang Năng: Năng lượng của ánh sáng và màu sắc…
7- Tâm Năng: Sức mạnh của ý chí, cảm xúc…

(- Có thể do 7 thể loại Năng Lượng vận hóa trong 7 Mạch nên mới có tích số bảy lần bảy bảy bốn chín/ 7.7= 49 . Và dân gian gọi nó là 49 Hồn Phách của Thân Trung Ấm chăng?

– Và do cấu tạo của Mạch Trung Đạo bao gồm 2 mạch phụ là mạch Tả/ Hữu và mạch Trung Tâm, thêm vào 7 loại Năng Lượng vận hóa trong đó để quyết định Sinh Tử của một Mệnh Số nên dân gian mới có câu „Ba Hồn, Bảy Vía“ chăng? – TN )

– Khi trì luyện công phu để làm chủ, để thông hóa theo mục đích mình muốn của 7 thể loại Năng Lượng chuyển vận trong 7 Mạch, thì gọi là công phu „Khai Mở Sinh Tử Huyền Quan“
– Khi có thành tựu trong việc khai mở Sinh Tử Huyền Quan và thống nhất, tập trung… bảy lần bảy bốn mươi chín hình thể vận hóa của Năng Lượng tại một trung tâm đặc biệt trên cơ thể, công phu này gọi là „Huyền Quan Nhất Thể“
– Điểm tập trung, thống nhất của 7 lần 7 loại hình thể năng lượng này nằm chính giữa trán, nơi hội tụ giữa hai đầu lông mày. (Có thuyết gọi nó là Huệ Nhãn, hay là Con Mắt Thứ Ba)
– Là lý thuyết trình bày phương pháp tu tập nhằm tập trung, thống nhất 7 lần 7 = 49 loại hình thể Năng Lượng này tại điểm giao nhau của lông mày, nên gọi là „Kinh Tô Lông Mày“
– Trong các phương pháp thống nhất Năng Lượng tại Huyền Quan Nhất Thể, có phương pháp dùng dao động Âm Thanh để kích hoạt dao động Ánh Sáng/ Màu Sắc tương ứng để nhất thể. Phương pháp này được chiết giải thành Mantra dưới hình thức tiêu phổ „Linh Hương Phụng Hoàng Hí“.
– Linh Hương Phụng Hoàng Hí có 2 giai đoạn kích hoạt để phát huy Nội Hàm của Hơi Thở, và sử dụng hai loại Tiêu làm phương tiện trì luyện. Hai loại Tiêu này có cấu trúc âm vực tùy thuộc vào bốn lỗ và sáu lỗ, được khoét trên ống tiêu theo một tỷ lệ thích ứng với yêu cầu của tiêu phổ Linh Hương Phụng Hoàng Hí. Gọi là tiêu Tứ Đại và tiêu Lục Mạch.

Nguyên lý chế tạo ống tiêu và cách thực hành trì luyện tiêu phổ được trình bày ở phần 2 bài viết này….

13.06.18
TN

Comments

comments

SHARE