Home Khí công HUYỀN NHIỆT TỐC ĐẠT- Phần 2- Nội Dung Chính

HUYỀN NHIỆT TỐC ĐẠT- Phần 2- Nội Dung Chính

1736
0

HUYỀN NHIỆT TỐC ĐẠT- Phần 2- Nội Dung Chính

(Bài viết dài, có nhiều thông tin chuyên môn. Không phù hợp với những người ít thời gian và đọc lướt)

1/ Nguyên Lý

Trước khi tìm hiểu về cách luyện tập Huyền Nhiệt Tốc Đạt, chúng ta cần phân biệt 2 khái niệm cơ bản nhất để biết chúng ta đang tập cái gì, để nhằm mục đích gì. Đó là 2 Khái niệm

 • Tumo/ Tuma/ Tummo/ Linh Nhiệt/ Nội Nhiệt
 • Huyền Nhiệt/ Hỏa Linh Đan

A- Xuất xứ và Khái niệm của Tummo

Tumo hay còn gọi là Tuma, hay Tummo, hay Linh Nhiệt, Nội Nhiệt… Là Đệ nhất/ Bước đầu tiên, trong 6 Phép thực hành căn bản, tu tập Vô Thượng Du Già Mật/ Tối cao Yoga của Kim Cương Thừa thuộc Mật Tông Tây Tạng.

Mật Tông Tây Tạng lại chỉ là một trong những Pháp môn Tu hành của Phật Giáo Tây Tạng

Phật Giáo Tây Tạng lại chỉ là một Trường phái Tu hành của Phật Giáo nói chung

Có nghĩa là, nếu bắt đầu từ Vô thượng Du già Mật, thì cấu trúc “Thượng tầng” có lập trình từ “nhỏ” đến “lớn”, từ “dưới” lên “trên” như sau:

….Vô thượng Du già mật – Mật tông Tây Tạng- Phật giáo Tây Tạng- Phật Giáo

Và bây giờ chúng ta tìm hiểu từ cấu trúc “Hạ tầng”, có nghĩa là bắt đầu từ Vô thượng Du già Mật (Tạm hiểu chỉ là một phương pháp tu hành trong muôn vàn các phương pháp Tu hành khác của Phật Giáo)

Vô Thượng Du Già Mật có 4 phương pháp căn bản để Thực hành chuyển hóa về Thân thể. Bao gồm
1- Chuyển hóa lòng tham dục tiêu cực thành sức mạnh chứng ngộ, Tổ sư của pháp môn này là Ngài Naropa/ Na Lạc Ba. Phương pháp này còn gọi là Không Lạc Song Vận. Phương pháp tu hành cao siêu này làm nảy sinh 3 dạng Ý thức. Là Ý thức Đại lạc, hoan hỉ cực độ. Ánh sáng cực độ và Ý thức Tính không, hình thành nên cảm giác không hợp, không phân, không nơi nào, không xuất hiện…. Người thực hành pháp môn này lợi dụng 3 điểm này để nhanh chống đạt đến giải thaót và giác ngộ. Ngày này pháp tu này bị lợi dụng và hiểu nhầm, nên đã hầu như không được truyền bá. Thứ đang hiện hành ở Phương Tây hiện nay là một thứ quái thai nảy sinh từ sự vô minh của thời Mạt pháp

2- Biến nghiệp chướng thành sức mạnh trợ giúp cho việc tu hành. Phương pháp này còn gọi là Na Lạc Lục Pháp/ Naro Chodrug. Tổ sư của pháp môn này là ngài Tilopa/ Đế Lạc Ba, là Sư phụ của ngài Naropa. Sau này truyền đến Atisa và cuối cùng được ngài Marpa đưa vào Tây Tạng. Na lạc lục pháp là pháp môn được nhiều hành giả ưa chuộng và chọn lựa tu tập nhất. Na lạc lục pháp bao gồm 6 phương pháp tu tập trì luyện. Bao gồm

 • Phép chuyết hỏa, là phép luyện luồng khí nhiệt tỏa ra từ đan điền trong khi thiền định tức Linh nhiệt Tummo
 • Phép thân huyễn, là là phép quán tưởng về hình bóng phản chiếu trong gương tịnh ngộ, tức Gyulu
 • Phép mộng quán, tức là phép tu trì suốt ngày đêm để thoát khỏi mộng huyễn, tức Milam
 • Phép ánh sáng là phương pháp bước vào cảnh giới mà ý niệm trước đã tiêu tan và ý niệm sau chưa phát sinh, tức Osel
 • Phép Trung ấm là phương pháp tu tập để vãng sinh về miền tịnh độ hoặc đầu thai tại nhân gian tức Bardo
 • Phép chuyển di tâm thức, còn gọi là phép Phiên thức, là phương pháp tu tập để tự quyết định nơi mình đầu thai, tức Phowa

3- Thực hành Trí tuệ kỳ diệu để ngộ trạng thái không lạc vô biệt. Còn gọi là Đại Thủ Ấn/ Mahamudra.

4- Pháp môn dẫn đến trị tuệ thắng nghĩa. Đó là thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa/ Prajna Paramita

Đến đây bạn có thể tạm hiểu thêm. Phương pháp luyện tập Chuyết hỏa/ Linh nhiệt/ Tummo chỉ là 1 trong 6 phương pháp tập luyện Na lạc lục pháp/ Naro Chodrug. Và Na lạc lục pháp lại chỉ là 1 trong 4 phương pháp tu tập căn bản của Vô Thượng Du Già Mật…và Vô thượng du già mật chỉ là…. xem ở phần cấu trúc “Thượng tầng” ở trên…. hì hì……

B- Khái niệm về Huyền Nhiệt/ Hỏa linh đan

Bây giờ ta lại tiếp tục tìm hiểu về phần rất nhỏ của cấu trúc hạ tầng trong Giáo lý của Phật giáo. (pn này được tôi ví như một bụm nước so với cả biển cả mênh mông của toàn bộ Giáo lý Phật giáo). Phần Chuyết hỏa Tumo.

Linh hỏa/ Nội nhiệt/ Tummo là một phép luyện tập còn gọi là Phép Chuyết hỏa định, là phương pháp để đạt được thành tựu Linh nhiệt, lửa đan điền, lửa phẩn nộ, tức là kích hoạt và làm chủ được luồng nhiệt năng khí hóa sinh ra từ hạ đan điền phía dưới rốn trong quá trình thiền định của người tu tập

Kinh sách do các bậc đại thành tựu có vô số nói về Tumo. Nhưng chung qui lại được tóm tắt như sau:

Thực hành cơ bản của Yoga Nội Nhiệt có năm bước liên tiếp :

1- Quán tánh Không, hay sự Trống Rỗng của Thân.
2- Quán những Kinh Mạch Chính, hay Nadi.
3- Những thực tập Thở (Cái Bình/ Phúc hồ lô)
4- Vận dụng những Hạt (Bindu).
5- Những thực tập về thân

Có 5 loại Tumo

(a) Tumo ngoài : Tumo của Yoga Phát Sanh, nó có thể tiêu hủy mọi cái xấu và chướng ngại.
(b) Tumo trong : Tumo của Sinh Khí nó có thể chữa lành bốn trăm lẻ bốn loại bệnh.
(c) Tumo bí mật : Tumo của sự chảy lỏng và đi xuống nó có thể hủy diệt mọi phiền não.
(d) Tumo siêu việt : Tumo của Không Khác Biệt nó có thể làm hiển lộ Trí Huệ Bổn Nguyên.

Nếu thực hiện tu tập rốt ráo Tumo chúng ta có thể sẽ đạt được những thành quả sau:

(1) Nó có thể tỏa những tia sáng từ thân thể, và cũng không có bóng khi đứng trong ánh sáng (mặt trời) ;
(2) Làm cho thân thể tan biến ;
(3) Làm nhiều loại phép lạ.

Người nào có thể đem Tâm-Khí và Tinh Túy trong sạch của Năm Đại vào Kinh Mạch Trung Ương có thể :

(1) Chuyển hóa đá thành vàng ;
(2) Đi trên mặt nước không chìm ;
(3) Đi vào trong lửa không cháy ;
(4) Làm tan lỏng một núi tuyết bằng Nội Nhiệt Tumo ;
(5) Du hành đến những vũ trụ ở xa trong vài giây ;
(6) Bay trên trời và đi xuyên qua đá và núi…

Quá trình thực hành luyện tập cần lưu ý chú trọng vào các phương pháp để:

1) Làm thế nào để tăng cường Tumo, hay Nội Nhiệt.
2) Làm thế nào tăng cường Lạc.
3) Làm thế nào tăng cường sự Không Khác Biệt.
4) Làm thế nào phát triển Định Không-Lạc.
5) Làm thế nào chiến thắng những chướng ngại trong thực hành Tumo

Chúng ta lại tạm thời chỉ quan tâm đến phần 5 trong phần này

Những chướng ngại chính khi thực hành Yoga Tumo là bốn cái thông thường chung cho mọi thiền giả và hành giả:

 • bệnh hoạn
 • gián đoạn
 • tham dục
 • cái chết.

Nhưng người ta phải không bị chúng hàng phục, mà chiến đấu với chúng bằng sự can đảm và kiên trì. Những khó khăn đặc biệt trong thực hành Tumo là như sau :

Trong giai đoạn đầu, khi các kinh mạch trong thân chưa được thuần hóa, thiền giả sẽ có nhiều khó khăn về thân. Nó sẽ bị quấy nhiễu bởi nhiều loại bệnh hoạn và đau đớn, mất sức và cảm thấy rất yếu. Nếu nó đã có vài bệnh kinh niên hay “bệnh cũ”, chúng sẽ phát triển thêm. Bởi vì những khí chưa được thuần hóa trong giai đoạn bắt đầu, người ta gặp những sự yếu kém (khác) và những khó khăn khi giữ hơi thở. Bởi vì các hạt chưa tỏa khắp toàn thân, tâm thức người ta không thể hoạt động một cách sáng tỏ, và như thế kinh nghiệm của nó sẽ kém. Bởi vì sự tập trung chưa vững chắc, nhiều tư tưởng phóng dật sẽ khởi lên, và kết quả là người ta trở nên rối loạn khó thực hành và tư duy chân chánh. Hơn nữa, khi người ta không biết cách thực hành đúng, những chướng ngại lớn về khí, kinh mạch và hạt sẽ xảy ra. Mọi sự quấy nhiễu này sẽ ngăn cản thiền giả thực hành Tumo. Sự chữa lành thì giản dị : can đảm và kiên trì.

Lúc ấy thiền giả nên tham thiền về các khổ của sanh tử luân hồi, sự vô thường của đời sống… để sanh khởi một tinh thần từ bỏ sâu xa.

Nó cần làm mới lại nguyện vọng đạt đến Thân Kim Cương Hai trong Một của Phật quyết định chịu đựng mọi đau bệnh và nghiệp quả mà không có một tư tưởng

Tóm lại là Phép chuyết hỏa định cực kỳ lợi hại và cần có căn cơ, hiểu biết và truyền thừa để tập luyện. Nhưng trở ngại đầu tiên và khó khăn nhất cho người thực hành là bệnh hoạn và ôn dịch. Vì vậy các bậc Đại thành tựu mới đưa ra một phương pháp rất căn bản, rút gọn, thô sơ để khắc phục trở ngại này.

Lấy bước thứ 3 trong 5 bước thực hành Tumo đó là bước Thở bình/ Thở phúc hồ lô, để tinh tấn kịp thời cho loại Tumo thứ 2 là loại Tumo trong : Tumo của Sinh Khí nó có thể chữa lành bốn trăm lẻ bốn loại bệnh. Kỹ thuật rút ngắn kịp thời chỉ nhằm mục đích loại bỏ trở ngại thứ nhất là trở ngại bệnh tật trong quá trình luyện tập Tumo lâu dài gọi là phép Huyền nhiệt hay còn gọi là Nội hỏa linh đan/ Kudalini

(Và cũng chính kỹ thuật sốc nhiệc chủ động chữa bệnh này. Ngày nay đã được Khoa học khai thác trở thành một phương pháp chữa trị bệnh nan y rất hiệu quả. Đặc biệt là phương pháp sốc nhiệt cục bộ trong việc tiêu diệt tế bào Ung thư.)

Tôi là người được truyền thừa phương pháp Hỏa linh đan này và gần 30 năm nay tôi cũng chỉ luyện tập phương pháp này để phục vụ cho y nghiệp và tự bảo vệ sức khoẻ của chính mình. Những thành tựu của tôi là thành tựu về Huyền nhiệt/ Hỏa linh đan, chứ không phải là Tumo/ Linh nhiệt/ Chuyết hỏa định.

Và các bạn lưu ý Huyền Nhiệt Tốc Đạt là kỹ thuật tập luyện Sốc nhiệt có kiểm soát, được tôi đúc kết trong sự trải nghiệm của chính mình, nhằm mục đích giúp cho học viên, môn đồ theo đuổi Khí Công được tinh tấn nhanh trong việc luyện tập, cũng như năng cao chính khí, kích hoạt và kiểm soát được hệ miễn dịch, tăng cường nội khí cũng như sức đề kháng phòng chống bệnh tật và ôn dịch.

2- Phương pháp tập luyện

Dùng hơi thở Hành tức của Hơi thở Bình/ Phúc hồ lô/ Hơi thở bụng để thông hoạt Nê hoàn, khai mở Nhâm đốc, thông hoạt sinh tử Huyền quan.

Trong đó sử dụng 3 hơi thở Tích luỹ huyền nhiệt. 1 hơi thở sốc nhiệt cục bộ.

Phương pháp Huyền Nhiệt sẽ được tốc đạt khi người tập được trợ giúp về đả thông kinh mạch, khai mở Nhâm Đốc từ nguời đã có thành tựu về Hơi thở Tưởng tức và Hơi thở Hành tức. Trong đó có sự trở giúp về chấn động khai mở từ nguồn Âm lực của Sư tử hống.

3- Cách tiếp cận phương pháp tập luyện

 • Các học viên đã tập luyện qua Hơi thở Tự tức và Hành tức, hoặc những người đã có trải nghiệm về Hơi thở bụng sẽ được các Đệ tử truyền thừa Khí Công truyền nhân của Hơi thở trực tiếp chỉ điểm. Những người này sau khi có trải nghiệm sẽ tiếp tục truyền dạy nhân rộng ra
 • Những người chưa có trải nghiệm về cách thở bình, sẽ được các cao thủ về Hơi thở trực tiếp chỉ điểm.

Học viên tại Việt Nam và các Quốc gia phụ cận sẽ do hai Đệ tử nhập môn của Khí Công Truyền Nhân Của Hơi Thở đảm nhận trọng trách chỉ điểm trực tiếp

Phía Nam do một đệ tử có nikname là Huyền Chiến phụ trách chỉ dạy trực tiếp. Ở khu vực phía Bắc do một đệ tử có Nikname là Huyền Thông chịu trách nhiệm. Ai muốn học Huyền Nhiệt Tốc Đạt thì liên lạc trực tiếp 2 người này. Họ sẽ toàn quyền quyết định phương thức truyền dạy. 2 Người này thường xuyên liên lạc trực tiếp với lão phu.

 • Số điện thoại liên lạc như sau
  Huyển Chiến 0582 196 488
  Huyền Thông 0985 317 627

Khu vực Châu Âu và nước Đức, do đích thân lão phu, trực tiếp tập kết và chỉ dạy cho học viên

Dự kiến sẽ tập kết học viên và môn đồ vào các ngày 13,14,15,16 tháng 3.2020 tại Học viện Hơi thở, Nam Đức. Chương trình cụ thể sẽ thông báo sau.

Lưu ý đây là phương pháp luyện tập Huyền Nhiệt tốc đạt, cần gấp cho mùa dịch bệnh lây lan.

 • Vì vậy rất cần thiết phổ cập đại chúng nhưng cũng phải nằm trong tầm kiểm soát tập luyện
 • Tất cả mọi sự chỉ dạy đều miễn phí
 • Đây là môn tập luyện bằng Hơi Thở Bình, thành tựu sẽ có từ sự tin tưởng và chịu khó, chứ không phải là một phép mầu.
 • Những ai không, hoặc chưa có trải nghiệm, hoặc không có căn cơ về Hơi thở bụng thì không nên theo tập, vì sẽ không có kết quả
 • Cách kiểm tra về Căn cơ của Hơi thở bụng như sau. Các học viên đã từng học qua Hơi thở Dưỡng sinh. Thực hiện 3 thời tập của Hơi thở 3 thì dạng tĩnh công. Trong lúc tập trung vào các loại Hơi thở, nhắm hờ mắt lắng nghe tiếng nhạc của Video đính kèm trong bài viết. Nếu thấy cơ thể nóng bừng lên. Tức là bạn có căn cơ để tiếp nhận phương pháp Huyền nhiệt tốc đạt để trở thành người hướng dẫn tiếp theo
 • Đối với người chưa tập luyện qua Hơi thở bụng, ngồi tĩnh tâm, nhắm hờ mắt lắng nghe tiếng tiêu trong Video đính kèm. Nghe hết bản nhạc mà bạn không cảm thấy khó chịu, ngược lại, lại cảm thấy dễ chịu thoải mái, buồn ngủ….thì bạn có căn cơ về hơi thở để tiếp cận Huyền Nhiệt Tốc Đạt.

Bài viết đã dài. Mọi chi tiết sẽ thông báo trong bài viết tiếp theo.

Chúc các bạn an lành, và cảm ơn sự theo dõi.

26.02.20
Thuận Nghĩa

SHARE