https://lethuannghia.com/huong-dan-tham-gia-zoom-tam…/

Trong khi gần như tất cả mọi B.N bình thường khác đều đã kết nối được qua ứng dụng Zoom, thì tất cả Phụ huynh của trẻ có gắn chíp tầm soát và đã có lịch tầm soát ưu tiên thông báo: “KHÔNG KẾT NỐI ĐƯỢC ZOOM”. Vì sao? Sự trùng hợp này đặt ra cho tôi khá nhiều “nghi vấn”. Trong đó có cả nghi vấn không tốt về mức độ tích cực của sự hợp tác của Phụ huynh….(Xin lỗi)

Ai chưa kết nối được ứng dụng Zoom với LP, xin liên lạc với những FB dưới đây nhờ giúp đỡ cách kết nối:

https://www.facebook.com/thanh.lethitu

https://www.facebook.com/thuylinhsgc

https://www.facebook.com/ngothanhvan126

https://www.facebook.com/ductrung2812

https://www.facebook.com/profile.php?id=100046742497524

LP rất bận và làm việc khá căng thằng, đừng để LP phải stress về những chuyện nhỏ nhặt này nhé!!!!

19.05.21

TN

SHARE