nếu như vá được cuộc tình
bao nhiêu chằng, đụp chúng mình lành xưa
chỉ yêu mấy loại cho vừa
xâu tà sờn ấy khỏi mùa trăng treo….

30.04.20
TN

SHARE