Home Khí công “HÀNG” TƯƠI ĐÂY EM, CUỐI TUẦN MẦN TỚI ĐI EM

“HÀNG” TƯƠI ĐÂY EM, CUỐI TUẦN MẦN TỚI ĐI EM

1420
0

Vì để cho mọi người có thời gian nhìn nhận, lão phu chia Miên Quyền ra thành 24 trường đoạ, mỗi trường đoạn sẽ trình bày vài ba thế. Vừa tiện cho những người mới nhập môn Thái Cực, vừa tiện cho lão phu. Lão phu bận nhiều việc, vả lại trính độ  IT lại kém, vì vậy các trường đoạn của Miên Quyền sẽ được hoàn thiện và đưa lên từ từ vài ba ngày, đưa lên một trường đoạn. Vậy hỉ.

 

 

  RẼ GÓT LAN CHÙY

tới rừng lá đã chớm vàng
về nơi biển hạ cát tràn chân mây

lan chùy bước cũng hao gầy
thủy hư khúc cũ chùng dây tỳ bà

cánh xòe lãm tước khai hoa
dang tay thiên lý vẫy nhòa nhạt ai

đơn tiên khum nhụy hoa cài 
khuynh thân ảo bộ dặm dài còn xa

lối trúc xõa nhánh la đà
rũ vai bạch hạc đi qua ngõ chiều

kể từ mắt đã hoang liêu
khuynh thân cúi lạy giọt kiều mỵ em

một lần trót lỡ thân quen
trăm năm tóc rối nhớ lèn nhớ anh

từ nơi rơi rụng tuổi xanh
tìm về nguồn cội đậu nhành khói sương

từ em thấu lẽ vô thường
như phong tợ bế trĩu buồng trái đau

bước này nhẹ tới mai sau
lan chùy thượng bộ gửi câu tạ từ

bước này vào cõi nhiên nhu
chạm hồn mây trắng cởi ngục tù nhau

ngày kia gặp lại vai nâu
vòng  tay vân thủ đòi màu áo xưa…

                          tháng 8 năm 1985
                                 Lâm Yên Như

(Năm 1984 tệ lão phu có cơ duyên gặp được hậu duệ của họ Dương, truyền lại cho lão phu pho Miên Quyền này. Một phần do tuổi đời còn quá trẻ và hình như lúc đó tệ lão phu bị vướng vào một cơn tình lụy, nên dù được Minh Sư điểm chỉ, nhưng vẫn không thấu được huyền cơ của Thái Cực, bởi vậy mới có cảm xúc khi đánh Miên Quyền và viết nên bài thơ trên. Lâm Yên Như là Pháp Hiệu và cũng là bút hiệu của tệ lão phu hồi còn theo Đại Sư Hạnh Huyền, một Thiền Sư Mật Tông ở Huế)

31.05.12
TN

SHARE