Home Khí công Âm Dương Thủ GIẢI MÃ ĐỒ HÌNH ĐỆ NHẤT ÂM DƯƠNG THỦ

GIẢI MÃ ĐỒ HÌNH ĐỆ NHẤT ÂM DƯƠNG THỦ

6289
0

Mỗi quĩ đạo của từng loại Sao đều có các Huyệt trọng yếu là nơi giao nhau giữa các quĩ đạo của từng Tinh Tú trong hệ Mặt Trời. Mỗi Sao đều có các chỉ số của tần số dao động ÂM THANH và ÁNH SÁNG khác nhau ứng với những Tác Dụng điểm huyệt trị bệnh khác nhau (Sẽ trình bày cụ thể khi công trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giữa Kosmos Medizin và Kim Cương Thủ của Mật Tông Ngũ Đài Sơn thành công. Tuy nhiên các đệ tử và học viên Khí Công trong chương trình tập huấn Khí Công đầu tháng 4 nên in lại làm tư liệu cho bài giảng Điểm Huyệt Trị Bệnh Cấp trong đợt này)

6-3-2014

TN

SHARE