Home Ký sự GIẤC…

GIẤC…

1232
0

ngủ đi Trắng
Xanh không phải là duy nhất của Bầu Trời
nên đừng băn khoăn sẽ về đâu giữa Rộng
không hát được qua nhau với Lời
thì cứ chạm vào nhau mà lắng động
cái gót không nẻ
mai mốt rồi cũng đâu phải vì bay mà dừng lại
có hít hà cũng nào vì phải trái mới nhấc chân

ngủ đi Trắng
Em đừng trằn mình qua bên Hẹp
bên đó không có môi
để hé với bao la tận đáy của Cười
Xanh không phải là duy nhất của Bầu Trời
nên Rộng đâu cần mở mắt nhìn mới Lớn.

mà thôi
ở tận chót đỉnh Thiên Nhai
dù Tiên Ông, Tiên Bà…
thuở ấu thơ
ai mà chẳng cần lời ru của Mẹ
có điều bây giờ
Em và Anh
ta nào biết …ai ru ai
bởi trong ai người kia cũng còn quá bé

thôi ngủ đi
sáng mai rồi
Xanh- Trắng nhuộm đời nhau.
…..

14.12.17
tn

SHARE