lần em hỏi: Rứa chừ răng?
trần thân giữa cuộc nhọc nhằn anh bơi

…sau hỏi tiếp: Rứa răng rồi?
cắm sào bến đợi anh ngồi gật suông
lắc đầu em xõa tóc buông
anh cười: Lắc rứa gió luồn lạnh vai!

gặp lại nhau cuối đường dài
anh còn ngồi gật
em…hai lần đò…

(Vai em lạnh
Mà anh ho..)

em lên đò tiếp
anh co ro….tình…

(hình).

08.08.17
Thuận Nghĩa

(Tranh dinh kem la buc “Khuc Thuy Du” Collage 120/80 cm hoan thanh nam 2010. Da ban)

SHARE