Bận quá nên thơ cũ post lại “nuôi phây”…

GẬT SUÔNG

lần em hỏi: Rứa chừ răng?

trần thân giữa cuộc nhọc nhằn anh bơi

…sau hỏi tiếp: Rứa răng rồi?

cắm sào bến đợi anh ngồi gật suông

lắc đầu em xõa tóc buông

anh cười: Lắc rứa gió luồn lạnh vai!

gặp lại nhau cuối đường dài

anh còn ngồi gật

em…hai lần đò…

(Vai em lạnh

Mà anh ho..)

em lên đò tiếp

anh co ro….tình…

(hình).

08.08.17

Thuận Nghĩa

(Tranh dinh kem la buc “Khuc Thuy Du” Collage 120/80 cm hoan thanh nam 2010. Da ban)

SHARE