Home Uncategorized Em đã thu rồi…

Em đã thu rồi…

519
0

Em đã thu rồi…

Mà ta thì còn quá hạ

(Nắng vẫn cháy đổ tùm lum chứ có thành giọt đâu mà rụng xuống bên thềm)

Có là „đã“ hay cho cho dù là „đá“

Không biết nhớ con nào

Nhưng nắng nớ

Ta chẳng thể nào quên…

hì hì…

SHARE