Anh chưa kịp vá víu lại trái tim mình
Mà vết sẹo cũ cũng không thể ngăn được….
….Rồi lại thêm một lần bùng nổ
Đừng đến gần anh!
Kẻo những mảnh vỡ
Sẽ làm em đau

Anh chưa kịp làm lạnh trái tim mình đâu
Có cố giá băng cũng không thể làm nguôi ngoai đi nóng bỏng
Đừng đến gần anh!
Kẻo cháy nám môi son

Đừng hát nữa bài hát về cỏ non
Về món nợ công viên và ghế đá….
Bởi khi chưa kịp gượng mình đừng ngả
Anh đã cháy thành tro nơi mắt em
Đừng đến gần anh!
Mà bụi bám tóc thêm

Da em không được đau
Môi em không thể nám
Tóc em không phải để nhạt màu….
Đừng đến gần anh!
Bởi anh không giữ được mình đâu.

23.04.18
thuận nghĩa

SHARE