Home Khí công ĐỒNG TỬ QUAN TÚC (Trẻ Con Soi Chân)

ĐỒNG TỬ QUAN TÚC (Trẻ Con Soi Chân)

4659
0

Là một Thức quan trọng nhất trong môn Đồng Tử Công của Đạo Gia. Là bộ dưỡng sinh có độ kích hoạt khí lực và hàm dưỡng cao. Ý nghĩa quan trọng nhất của chiêu thức này là vỗ vào gót chân. Gót chân là nơi hội tụ của 6 đường Kinh Mạch dài nhất trong cơ thể. Phía trong gồm có, Tỳ Kinh, Thận Kinh và Can Kinh. Phía ngoài gồm có Vị Kinh, Đởm Kinh và Bàng Quang Kinh. Vùng gót chân con có hai Đại Mạch cực quan trọng, tổng hội các hồ chứa Khí Lực trong vòng Chu Thiên là mạch Thái Xung và Thái Khê. Việc tương tác kích hoạt lên vùng gót chân vì vậy có ý nghĩa như kích hoạt toàn bộ sinh lực cuộn chảy và bùng sôi trong toàn châu thân. Đồng Tử Quan Túc vì vậy còn có ý nghĩa là môn tập Trường Sinh là vậy.

Theo các bậc Đại Sư Khí Công Lão Thành và các chuyên viên Dưỡng Sinh thì đây là chiêu thức cực kỳ linh diệu dành cho Phụ Nữ. Vì ngoài việc kích hoạt, hàm dưỡng 6 đường kinh trọng yếu cho giới tính Phụ Nữ ra, nó còn tích luỹ và kích hoạt, tích liễm chính khí, nâng cao sức đề kháng cho vùng Ngực Bụng và Bụng Dưới, nên nó có khả năng phòng chống và loại bỏ các khối ung nhiễm ở vùng này.

  

01.11.12

LY Quâng Nhẫn LTN thực hiện

SHARE