Home Uncategorized Đi hái củi cho nó chắc ăn…

Đi hái củi cho nó chắc ăn…

144
0

Nghe lão Put doạ sẽ cắt khí đốt qua EU. Ai chứ gã này nói thì hay làm càn lắm nên mình cũng hốt, vì vậy phải lo đi hái củi cho nó chắc ăn…

Hì hì

SHARE