Home Ký sự Đều đặn như “vắt chanh”

Đều đặn như “vắt chanh”

432
0

Thứ Ba, tuần cuối cùng của hàng Tháng, đều đặn như “vắt chanh”, cũng trên cung đường đó (von Bayern nach Hamburg), khoảng giờ đó và bãi nghỉ đó. Lập trình này gần như không thay đổi, chỉ thay đổi áo quần theo thời tiết…hì hì…Hẹn thứ Ba tuần thứ Tư của tháng 9….

25.08.21

Thuận Nghĩa

SHARE