Home Ký sự Đệ Tử Nhập Thất Thanh Long Phái

Đệ Tử Nhập Thất Thanh Long Phái

2066
0

Thanh Long Đích Tử Trần Lê Nhân sinh ngày 10.08.2000


 Học thuốc chán hơn học võ sư phụ ạ….


•-          Nhào dzô…!


Sư phụ có tiếp nổi vài chiêu “Thoái Bộ La Hầu Côn” không?


Nếu gan lớn thì mời sư phụ nhào vô  thử vài chiêu coi ra sao……(he he…hỗn ngang thầy)


Phi Hầu: Vừa nhảy lui ra sau tránh đòn sát thủ của đối phương vừa tung côn phạt chéo từ trên xuống dưới


Phục Hầu: Thối lui quì xuống đánh thốc đầu côn từ dưới lên


Dã  Hầu: Ngồi trượt xoài dưới mặt đất tránh đòn hiểm đuổi diệt của đối phương bất ngờ tung côn quật ngược ra sau qua đầu


Úi cha..cha… đòn Dã Hầu bất ngờ dữ a


Đòn Phục Hầu cũng kinh hồn ra phết nhẩy


•-          Ối giời ơi! Đòn gì đây: Đả Cẩu Bổng Pháp hay là Gậy Con Đập Lưng Cha à…


•-          Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp  chăng


•-    Thế này thì chẳng mấy chốc mà đạt đến 12 thành công lực..he.. he…

SHARE