Home Ký sự Để “Mỵ” nói cho mà nghe

Để “Mỵ” nói cho mà nghe

443
0

Để “Mỵ” nói cho mà nghe nè…. ngất ngư ngả nghiêng với bộ đồ thổ cẩm mới được tặng … nhiều khi mình cũng “dẹo” ra phết nhẩy khe …khe…khe…

26.10.21

TN

SHARE