Home Ký sự Dây dẫn …Ắc qui

Dây dẫn …Ắc qui

960
0

..Sao không làm cái máy “phát điện”, để muốn phát lúc nào cũng được, phát đi “dòng điện” bao nhiêu “Vol” bao nhiêu “Ampe” thì tùy thích, mà cứ nhất thiết phải làm “dây dẫn”, làm “cái ắc- qui”….để phải phụ thuộc vào dòng thu nạp có hay không?. Rồi khi lỡ may “dây dẫn” hay “ắc qui” chỉ để thu nạp 12 Vol, mà gặp phải “dòng điện” mấy nghìn Vol, thì không nổ banh xác, không “tẩu hỏa nhập ma” mới lạ……

29.07.19
TN

SHARE