… „Dậu đổ thì bìm leo“… đó là qui luật của Tự nhiên, nên đừng có trách ai hết. Nhất là loại “bìm bìm” của thời 4.0, 5.0 này, chúng leo nhanh, bất chấp và kinh dị, khủng khiếp lắm. Bởi vậy, nếu cảm thấy mình không vững và có thể đổ sụm vào một lúc nào đó thì đừng có mà làm “bờ dậu”, cứ “làm cây thông đứng giữa trời mà reo..”. Có thế mới chấp cả họ nhà “bìm” vài ba kiếp được ….he…he…he…!!!

09.03.21

TN

SHARE