Home Ký sự Ung thủ với tính toán Dao Động Sóng ̣Điện Từ

Ung thủ với tính toán Dao Động Sóng ̣Điện Từ

1291
0

Ung thủ với tính toán Dao Động Sóng ̣Điện Từ giải phóng Chì ở vỏ xương Người của Giáo Sư Konstantin Meyl.

Lão phu “ẻ quẹt” vô vụ này nữa. Lão đi biển Bắc thăm Nàng Tiên Cá đây.

Lão phu đã biết vì sao 5 Giáo Sư hàng đầu về lĩnh vực này của nước Đức đều bị trụy tim mà chết rồi…he…he…..

23.02.18
TN

SHARE