Đang bận, chưa viết kịp vụ Tinh- Khí- Thần. Khoe phát “Dáng Đứng Lục Bình” nuôi phây cái đã. Heeeeee…đến bây giờ mình cũng không hiểu, mình ăn mặc kiểu gì, và làm sao đứng được cú tréo hoe này….

17.10.18
TN

SHARE