Lão Phu thề là 15 ngày không bật bếp… Nguyên nhân là : lười…. hè hè …Thực ra không cần “lửa” nhưng món ăn cũng thuộc vào hàng thượng đẳng đấy!!!

(Mỗi cà chua bi và xà lách mỡ là tươi, còn ngô bao tử, măng tây bao tử, hạt ngô non, phô mai lát, nước sốt đều là đố đóng chai, hộp hết…nhưng đều là hàng Bio)

16.05.21

TN

SHARE