Chỉ vì câu thơ chưa tròn tứ
Đôi khi phải lừa chính mình để chìm vào những phút giây tư lự dúm dó
Chỉ vì sự bình an của ai đó mà phải đi tìm nụ cười

Khi muốn đi tìm Em
Thì chẳng vì cái gì cả
Chỉ tìm cho có cái để tìm. Thế thôi.

Xin lỗi em!
Và giờ này anh không muốn đi tìm em nữa
Vì mùa thu đã chín đủ anh rồi!

20.10.15
TN

SHARE