Home Ký sự ĐÃ “CƯỚI” EM NÓ VỀ…

ĐÃ “CƯỚI” EM NÓ VỀ…

542
0

Phải chọn màu trang phục đúng màu với màu của “Tổng hãng”, mới bấm giờ “hoàng đạo” để đi rước em nó về dinh. (Cho nó hên…he…he..he…)

Nhìn chỉ là một cái valy nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi, nhưng phải chật vật đàm phán mãi trên phương diện tình bằng hữu mới hạ được từ Tỷ rưỡi xuống tỷ mốt (32.000 EU) đề “cưới ” em nó về đấy.

04.01.2021

TN

SHARE